Phục vụ khu vực Hà Nội và Nam Định. Nhận làm .... với những ai có nhầu, dạy kỹ thuật làm ..... Giá thỏa thuận. Không sướng, ko lấy tiền. Liên hệ DUY: 0127.379.2704.