Hào nhận đi khách Nam và nữ khu vực sg và các tỉnh lân cận cảm ơn a chị e đã xem tin