MÌNH TÊN VŨ 26t, Ỡ QUẬN 10,
CAO 1m77, 71ky, MENLY, TRẮNG SẠCH SẼ,
MÌNH CÓ POPPER CHO KHÁCH XÀI MIỄN PHÍ,MÌNH ON PREP

—> CÁC BẠN ĐỌC KỸ GIÚP,,,, MÌNH TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM KHÁCH CHƠI HF ( ---,đá), 3s,4s LÀ GROUP TẬP THỄ, BẠO DAM,BIẾN THÁI DƠ,CHÓ CHỦ,

—-> ĐỄ BIẾT THÊM THÔNG TIN GIÁ CÃ VÀ HÌNH ÃNH THƯỜNG VA HÌNH XX THÌ CÁC BẠN QUA ZALO HOĂC GỌI TRỰC TIẾP CHO MÌNH QUA SỐ ( 0938–823–179 ) ,,,


CÃM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC HSO, VÀ CÃM ƠN NGÂY THƠ ĐÃ DUYỆT VÀ ĐĂNG TIN,,
Smxms