Trai cần tiền nên đi khách, phục vụ cách anh chị nhiệt tình, chơi dâm mạnh mẽ
Cao to đẹp trai có tập GYM nên người cân đối 1m73 70kg, người miền trung thật thà, trung thực
số điện thoại- 077.541.2590