Em trai phục vụ khách du lịch, công tác đến Nha Trang.
Mong đc thỏa mãn nhiệt tình
Lh 0389074551