Chào ! Tôi la Nguyễn Hoàng Thiên Tân
Massa Body chuyên nghiệp .
Boy chuẩn men ,sach sẽ ,lịch sự , và việc có tính chuyên nghiệp
Thẳng tính, rõ rằng , thíc nói thẳng , không thíc nói lòng vòng , dài vòng ...cảm ơn

Boy men phục vụ nhiệt tình vui vẻ , tận nơi.

Nhắn tin vào vấn đề ...lạc đề xin không trả lời ...
Ai cũng co hoàng cảnh riêng. Lựa chọn công việc , kím tiền bằng nghề gì không quang trọng , quang trong là bằng chính sức lực , cố gắn từ chính đôi bàng tay mình tạo ra , ...là mồ hôi .. La nước mắt ... Là sức lực của chính mình thì không có việc gì phai ngại
....
Zalo 0332783505 Thiên Tân
Sdt 0332783505
Cam ơn đã đọc tin