UNDERWEAR MEN giá từ 80k đến 150k
POPER
10ml 130k 190k 220k
20ml 350k cặp
30ml Hộp giấy 350k
Hộp thiếc 380k
40ml 400k
50ml 450k
60ml 550k
GEL BÔI TRƠN
KY 50ml 60k
TINH TRÙNG 200ml 180k
300ml 220k
GÂY TÊ ASS 85ml 250k
VANESSA 200ml 170k
BCS DUREX
3 cái 45k
10 cái 130k
12 cái 150k
THUỐC NGỰA THÁI VIAGRA MAXAN
1 vỉ-hộp 10 viên 250k
Lẻ 1 viên 30k viên ( tối thiểu 5 viên)
Các bạn lấy sỉ vui lòng inbox để biết giá.