[b][url=--------ali-vn.----micro-hoi-nghi-toa-dam-sunrise-sm-3300.html]Micro Hội Nghị Tọa Đàm Sunrise SM 3300[-url][-b]

Micro cổ ngỗng, micro để bàn hội nghị Sunrise SM 3300 là loại micro chuyên dụng dùng cho các phòng họp hội nghị, hội thảo, là giải pháp tối ưu và mang lại hiệu quả sử dụng cao trong các phòng họp, hội trường.

Cần micro dài bắt âm tốt, tiếng to rõ ràng, lọc tạp ậm sạch

[center][img]--------ali-vn.----image-cache-data-MIC%20HOI%20NGHI-Micro%20H%E1%BB%99i%20Ngh%E1%BB%8B%20C%E1%BB%95%20Ng%E1%BB%97ng-SUNRISE%20SM%203300-micro-hoi-nghi-co-ngong-360x360.gif[-img][url=--------ali-vn.----micro-hoi-nghi-toa-dam-sunrise-sm-3300.html][b]Micro Hoi Nghi Toa Đam Sunrise SM 3300[-b][-url] [size=3]Báo giá,tư vấn, thiết kế & thi công hệ thống âm thanh phòng họp hội nghị xin liên hệ[-size][-center][size=3][center][size=4][b]Ali -vn.---[-b][-size][size=4][b]Điện thoại-- 0933.245.686[-b][-size][-center][-size]