[size=4][img]----s----static.xx.fbcdn.----images-emoji.php-v9-t77-1-16-203c.png[-img][img]----s----static.xx.fbcdn.----images-emoji.php-v9-t77-1-16-203c.png[-img]NẾU ANH CÓ YÊU NÓI ĐI NGẠI GÌ [img]----s----static.xx.fbcdn.----images-emoji.php-v9-t77-1-16-203c.png[-img][img]----s----static.xx.fbcdn.----images-emoji.php-v9-t77-1-16-203c.png[-img][-size]
[size=4][img]----s----static.xx.fbcdn.----images-emoji.php-v9-t9e-1-16-27a1.png[-img]Anh nào yêu siêu phẩm này thì để lại cho em xin 1 " . " nhé[-size]
[size=4][img]----s----static.xx.fbcdn.----images-emoji.php-v9-t9e-1-16-27a1.png[-img]Hàng đầy đủ dòng Slim và Fast tha hồ chọn[-size]
[size=4][img]----s----static.xx.fbcdn.----images-emoji.php-v9-t9e-1-16-27a1.png[-img]Hàng nội địa Nhật Nguyên "ZIN" luôn nha anh em[-size]
[size=4]----------------------------------------------------[-size]
[size=4]Phụ kiện đi kèm gồm--[-size]
[size=4]+ 2 tay cầm Dual Shock 2 ngon[-size]
[size=4]+ 1 thẻ SAVE 8MB[-size]
[size=4]+ 1 dây nguồn, 1 cáp AV[-size]
[size=4]Máy đã cài sẵn full game gồm cả PES 2020[-size]
[size=4][img]----s----static.xx.fbcdn.----images-emoji.php-v9-t4d-1-16-1f4de.png[-img] 0935.17.5553[-size]