Máy chơi game chính hãng Nhật

PS2 hack full 250GB kèm 2 tay Dualshock 2

Cáp AV, cáp nguồn, Card SAVE 8MB

CALL-- 0935.17.5553[img]----s----scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.----v-t1.0-0-p200x200-94243089_2732078977078804_4943390156628426752_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=LDj_0r_X5gAAX_USJYf&_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&_nc_tp=6&oh=17c27c90d74f79c0f9efa10152366d92&oe=5EFEBEF9[-img][img]----s----scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.----v-t1.0-0-c0.22.200.200a-p200x200-95120352_2732078960412139_4726864817829183488_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=rGqQmAjAKm4AX_x7LBA&_nc_ht=scontent.fhan2-3.fna&oh=0e5f4b0b019cf6ad8b382829d34e131b&oe=5EFD9818[-img][img]----s----scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.----v-t1.0-0-c0.22.200.200a-p200x200-94038187_2732079077078794_6248017564056682496_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ZCfUPUC2y-EAX9ubDMJ&_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&oh=694107254b92f2f9067d57f0cda13a12&oe=5EFEF3BA[-img]