[color=--1C1E21][size=4][color=transparent]🔔[-color][color=transparent]🔔[-color][color=transparent]🔔[-color] THÔNG BÁO CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN ĐỊNH KỲ [color=transparent]🔔[-color][color=transparent]🔔[-color][color=transparent]🔔[-color][-size][-color]

[color=--1C1E21][size=4][img]----s----scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.----v-t1.0-9-94236571_3049864788414839_2581217238283452416_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQnSZXXzKC4OqJ23oeUnyC7vs1w6w2BukUISwRI4YLbHTHho34n8Mmu-AdKYfi1aDeg&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=3bc29c5b91c6280e957afe66956718e5&oe=5EC9C954[-img][-size][-color]

[color=--1C1E21][size=4][color=transparent]✅[-color]Chuỗi Hội thảo trực tuyến là cam kết đồng hành cùng Nhà đầu tư đồng thời cũng là cách 𝐌𝐀𝐘𝐁𝐀𝐍𝐊 𝐊𝐈𝐌 𝐄𝐍𝐆 thể hiện trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc thực thi chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ về việc giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.[-size][-color]

[color=--1C1E21][size=4][color=transparent]✅[-color]Với sự hỗ trợ 𝐙𝐎𝐎𝐌 𝐌𝐄𝐄𝐓𝐈𝐍𝐆, các Nhà đầu tư tham gia hội thảo hoàn toàn có thể chủ động và trực tiếp tương tác với các diễn giả trong suốt quá trình diễn ra hội thảo.[-size][-color]
[color=--1C1E21][size=4]
[color=transparent]👉[-color]Để tham gia hội thảo Quý Nhà đầu tư vui lòng đăng ký theo các hướng dẫn tại đây--
[color=transparent]🌎[-color] [url=----s----bit.ly-MaybankKimEngHoiThao?fbclid=IwAR2GFFqLDpp-5-77brCsAwiFQAL73MlO3gP7ivA62hk8HeXnU8TJnWIW_oM][color=--385898]----s----bit.ly-MaybankKimEngHoiThao[-color][-url]
[-size][-color]