[color=--293340]Dịch vụ Inter--- là một phần và một phần của cuộc sống hàng ngày trong thời đại khoa học này. Hầu như quơ các vận dụng đang sử dụng inter--- mà không có sự phân biệt đối về việc [url=----s----suamaytinhbinhdan.----dv-sua-may-tinh-tan-noi-go-vap-][color=--954F72][u]sửa máy tính quận gò vấp[-u][-color][-url] dùng mạng inter--- có dây hoặc mạng inter--- không dây. Wi-Fi là mạng inter--- không dây truyền tín hiệu inter--- trong không khí theo mọi hướng với sự tương trợ của bộ định tuyến Wi-Fi.[-color]

[color=--293340]Vì các tín hiệu được [url=----s----suamaytinhbinhdan.----nap-muc-tan-noi-quan-go-vap-][color=--954F72][u]nạp mực máy in quận gò vấp[-u][-color][-url] truyền trong không khí mở, bất kỳ người dùng nào trong phạm vi tín hiệu được truyền đều có thể truy cập inter--- nếu không có bảo mật được vận dụng cho Wi-Fi.[-color]

[color=--293340]Hầu hết, các mạng Wi-Fi được bảo mật bằng mật khẩu. Có nhiều loại chứng khoán khác nhau ở mặt sau của mật khẩu Wi-Fi.[-color]

[color=--293340]Bạn có thể xem loại bảo mật của Wi-Fi được kết nối trong Các bước sau đây sẽ giúp xem loại bảo mật của Wi-Fi được kết nối.[-color]

[color=--293340]Nhấp vào Trung tâm hành động thông báo ở phía dưới bên trái của Thanh tác vụ trong Windows 10 . Nhấp chuột vào các thiết lập ắt Windows 10 cài đặt.[-color]