EM NHẬN MASSA BODY PHỤC VỤ TẬN NHÀ VÀ KHÁCH SẠN KHU VỰT HCM
ĐI CÁC TỈNH ( nhận cọc qua thế gioi di động hoac thẻ atm )
Vui lòng gọi trực típ vào sdt 0564474260
Vì ngoài thời gian đi masa em trai còn phải trang trải cuộc sống bằng việc sữa , vá xe máy cho một cửa hàng nhỏ
Vì vậy xin khách hãy hỉu va thông cảm , vui lòng báo cho Khải giờ hẹn trước 2 tieng để khải kịp xin phép và sap xep dên đỉm hẹn đúng giờ .
Xin vui long nhắn tin lịch sự và tế nhị về việc bảo mật thông tin cá nhân cho nhau . ...
Em uy tín, trách nhiệm và tâm huyết trong công việc. .
Mong nhận được sự ủng hộ, yêu thương , và chấp cánh cho ước mơ thay đổi hoàng cảnh gia đình .
Ba mẹ già là động lực lớn nhất để Khải không ngừng , không ngừng , cố gắn và học hỏi ..... ở xã hội luôn bị áp lực " không lao động , không có cơm"