Trai Đăk Lăk 24t, e tên Đạt bộ đội xuất ngũ ms thái có tay nghề cao 1m75 nặng 65kg dài 17cm mình dây