Tôi đã luôn sống một mình, làm mọi thứ một mình. Nhưng đến hôm nay mới thấm thía được cô đơn thực sự là như thế nào. Là không một ai muốn nghe bạn nói, không một ai bằng lòng chứa chấp bạn cả. Bài hát bạn mới phát hiện ra nghe thật hay, nhưng cũng chẳng có ai để sẻ chia…

Cô đơn như thế, bạn chịu được đến bao giờ?

Nếu a cũng cô đơn thế thì em có thể sản sẻ cùng anh
Zalo e 0396415973