Trời bắt đầu chuyển đông, gió mùa ùa về từng ngõ ngách con đường là luc tôi cảm thấy tâm hồn mình chợt lạnh giá vô tận. Tâm hồn ấy cô đơn còn nhiều ngôn ngang giữa gió mùa đông bắc giá lạnh. Đời người cứ trôi, dòng đời cư vội, tôi cung đã nhận ra rằng -- chính lúc này tâm hồn mình mới đung thật là minhg nhất. Cảm ơn kí ức đã làm cho tâm hồn tôi thôn thức vào môtk ngày đông bình yên
Nếu ai đó cũng cô đơn thì Zalo với mình nhé
0396415973