Mặc định Nếu anh đến nha trang
Mặc định Nếu anh đến nha trang
Chỉ yêu một người quá khó phải không anh?
Đến nỗi trái tim phải chia thành hai nửa
Một cho em, và một cho người nữa
Một nửa buồn, một nửa cũng chơi vơi

Người ấy và em lỡ đắm say một người
Chắc tại ông trời muốn thử lòng nhân thế
Nên trần gian có ba người rơi lệ
Ba nửa mảnh hồn chẳng thể ghép chung nhau ...

Nếu a đến nha trang cần ai đó chia sẽ buôn vui thì mình đã cùng chung tâm sự
Hãy zalo cho e nhe ‭0396415973‬
E không hứa sẽ làm cho a không còn buồn nhưng e tin sẽ làm cho a vơi nổi buồn hơn và đê sống thật với chính mình