E cao 1m76 68ky vui ve nhiet tinh đảm bảo ko thất vọng khi gap e. E Long Nhju hang Chuan to. 0913721408