mình ở hnoi vào sgon chơi từ 28-6 đến 30-6. mong làm quen với các bạn o quận 1 gần chỗ mình,chỉ kết ban zalo thôi nhé. zalo là 0945 không bảy sau chín ba năm. nếu ai làm matxa hay call cũng được, rất vui được làm bạn