Em là sv tại pleiku đang kẹt tiền .Cao m75 nặng 65kg.Cu to dài.
Ai có cầu lh-- Không Chín Không Năm Không Năm Bốn Ba Một Ba.